HRAD STRAKONICE : REKONSTRUKCE STRAKONICKÉHO HRADU 2018-2022

Kontakty

Městské informační centrum Strakonice

Zámek 1
386 01 Strakonice
tel.: 380 422 744

E-mail:
infocentrum@meks-st.cz

www:
https://info.strakonice.eu/


 

Město Strakonice
Odbor školství

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
www.strakonice.eu 


GPS: 49°15'29.579"N, 13°54'4.320"E


 

 

Rekonstrukce strakonického hradu 2018-2022

Rekonstrukce části strakonického hradu (stavební i expoziční), ve které sídlí Muzeum středního Pootaví Strakonice

Po třech létech a devíti měsících se 1. dubna 2022 znovu otevřely brány strakonického muzea. Ukončena byla jedna z největších rekonstrukcí (stavební i expoziční) za poslední desetiletí. Pro návštěvníky je připraveno pět nových expozic, nové zázemí i společenské a edukační sály. Do nových prostor se přestěhovala i muzejní knihovna a badatelna.

V lednu 2018 uspělo muzeum v 52. výzvě IROP. Projekt Obnova vybraných objektů v areálu NKP strakonický hrad dostal finanční podporu z EU a MMR ČR ve výši cca 109 mil. Kč (95% z celkových nákladů projektu). Jednalo se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje, který ze svého rozpočtu také projekt kofinancoval, předfinancoval a hradil i vícepráce vzniklé během rekonstrukce. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly cca na 140 mil. Kč.

Úpravy probíhaly v tzv. Bavorském paláci, kde je umístěno muzeum, ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím a v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem. Tuto část zakoupil Jihočeský kraj již v roce 2015 od římsko-katolické církve s tím, že zde bude vybudována specializovaná expozice věnovaná maltézskému řádu ve spojení s historií města.

Od 1. července 2018 bylo muzeum uzavřeno a po vystěhování předáno firmě Pohl, a. s., Roztoky k realizaci stavby.

Po dvou a půl letech byly stavební práce ukončeny a prostory předány zpět muzeu. Realizovány byly nákladem 78 052 227,72 Kč. Předmětem rekonstrukce byla výměna všech rozvodů elektřiny, vody i kanalizace, které již byly na hraně životnosti. Narušená statika byla opravena doplněním ocelových nosníků a táhel. Krov a stropy byly vyprotézovány, uhnilá záhlaví trámů odřezána a doplněna. Odstraněny byly i všechny novodobé prvky a různé sádrokartonové příčky a stropy. Novinkou je i připojení na dálkové vytápění. Do kapitulní síně se spotřebovalo 1,5 km podlahového potrubí, celkově je ho na celém objektu položeno kolem 5 km. Temperováním expozic se prodloužila možnost jejich využití po celý rok. Výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím se hradní expozice alespoň částečně zbavila bariér.

Silnoproudé kabely jsou namontovány v délce 11 km, slaboproudé kabely v délce 5 km. Bylo odkryto a opraveno 280 m2 trámových stropů. V průběhu rekonstrukce bylo položeno cca 900 m2 cihlové dlažby repasováno nebo opraveno 300 ks dveří a oken.

K 31. 12. 2020 byly dokončeny a převzaty i restaurátorské práce na nástěnných malbách ve všech objektech a restaurování kamenných prvků v celkové výši 6 690 395 Kč.

Na stavební rekonstrukci navázala tvorba nových expozic včetně interiérového osvětlení a vybavení audio video technikou. Výtvarné řešení expozic navrhl kolektiv architektů: H. Fetterle, M. Čejka a V. Lstibůrek, grafické práce prováděl zkušený grafik Petr Liška.

Nové expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výroba, průmyslová výroba ČZ (zbraně, kola, motokola, motocykly, současný výrobní program), dudácká a loutkářská tradice. V  prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města. Málokdo již dnes ví, že maltézský řád sídlil ve Strakonicích téměř 700 let a tři století zde bylo i sídlo velkopřevorství. Za tuto dobu zasáhl téměř do všech oblastí života ve městě.


Nové objevy

Již v prvních měsících stavební rekonstrukce byly učiněny objevy mimořádné historické hodnoty. Mezi kapitulní síní a palácovou zdí byl nalezen do té doby zazděný unikátní prostor. Je zde kompletně dochovaná stratigrafie archeologických vrstev starých více než 500 let.

Při odstraňování stropního podhledu v prostorách bývalého děkanství byly nalezeny dvě široké desky s malovaným plátnem a čtyři široká prkna. Jedná se o části středověkého oltáře datovaného do pol. 16. století a malované stropní desky ze stejného období.

V jednom ze sálů byly odkryty rozsáhlé nástěnné malby, které jsou datovány do poloviny 18. století (období rokoka). Zde se jedná o čtyři průhledy do krajiny. Pracovníci muzea dali sálu název „Rokokový salónek“. Na obnově nástěnných maleb v salónku pracovali tři restaurátoři celkem deset měsíců.

Nástěnné malby byly objeveny a zrestaurovány i ve vedlejším salonku. Tentokrát jde pouze o pruhy podél zdí a výklenky oken a dveří. Překvapení pak čekalo na odborníky v přízemí hradního paláce, kde je dnes umístěn edukační sál. Na jedné ze stěn se nachází erb Velkopřevora Othenia Bernarda Maria Lichnowského – Wardenberga, který byl významným představitelem řádu maltézských rytířů, symbolizující charitu 19. století. I tato nástěnná malba byla restaurována.

Stejným "ozdravným" procesem prošla také klasicistní, dekorativně malovaná okenní špaleta, která byla rovněž objevena v edukační místnosti.

Skutečným klenotem jsou potom více než 600 let staré dřevěné trámy se šablonovou výmalbou ukrývané pod podlahou v bývalé expozici 19. století.

Veškeré objevené předměty i nástěnné malby jsou zpřístupněny veřejnosti v rámci jednotlivých expozic.

Zásahy restaurátorů a konzervátorů si vyžádaly i všechny ostatní předměty, které jsou k vidění v jednotlivých expozicích.

Díky projektu mohla být do expozic zakoupena řada nových sbírkových předmětů a byly vyrobeny kopie originálních a těžce dosažitelných exponátů.

Došlo k nákupu několika desítek dud z Čech i ze zahraničí, z nichž některé jsou skutečnými unikáty. Díky rozšíření dudácké sbírky se tak muzeum postupně stalo vlastníkem největší sbírky dud ve střední Evropě.

Zcela jedinečná a ve střední Evropě jediná je i expozice věnovaná historii a současnosti maltézského řádu ve spojení s městem Strakonice. Její součástí je např. faximile Donační listiny Karla V. datovaná 22. března 1530. V latinském textu stojí, že císař Karel V. postupuje na věčné časy z titulu sicilského krále řádu Johanitů ostrovy Malta, Gozo, Comino a pevnost Tripolis na severofrancouzském pobřeží. V expozici najdou návštěvníci i faximili buly papeže Pascala, v níž je potvrzen řád Sv. Jana Jeruzalemského. Originály listin jsou uloženy v Národní knihovně ve Valettě na Maltě.

Námořní úspěchy řádu jsou prezentovány např. formou modelů lodí. Charitativní činnost připomíná interiér vagonu sanitního vlaku. Ty jezdily a převážely raněné za I. sv. války především na východní frontě.

Všechny expozice jsou doplněny dotykovými obrazovkami s množstvím fotografií, filmů a zajímavých textů (take v anglické mutaci), animovanými filmy apod.

Pro návštěvníky jsou expozice rozděleny do dvou prohlídkových okruhů. Součástí expozice maltézských rytířů je i prohlídka kapitulní síně s ambity. Prohlídka expozic v Bavorském paláci je spojena s výstupem na gotickou věž Rumpál a černou kuchyní.

Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti a různé interaktivní prvky, které jim pobyt v prostorách muzea jistě zpříjemní. Například dětský koutek v podobě saracénského stanu, dobové kostýmy, barety, interaktivní části expozic, kde je povoleno se dotýkat, loutky, dudy na které je možno si zahrát, audio i video nahrávky, pexeso v dotykových obrazovkách či trenažér závodní motorky. Součástí prohlídky jsou i dva animované filmy, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu od 12. století.

Muzeum středního Pootaví Strakonice se touto rekonstrukcí zařadilo mezi moderní paměťové instituce 21. století.

(c) Město Strakonice, 2010 – 2022 | Prohlášení o přístupnosti
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ