HRAD STRAKONICE : I. ETAPA REKONSTRUKCE (2005–2007)

Kontakty

Městské informační centrum Strakonice

Zámek 1
386 01 Strakonice
tel.: 380 422 744

E-mail:
infocentrum@meks-st.cz

www:
https://info.strakonice.eu/


 

Město Strakonice
Odbor školství

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
www.strakonice.eu 


GPS: 49°15'29.579"N, 13°54'4.320"E


 

 

I. etapa rekonstrukce (2005–2007)

Rok 2006 byl v novodobé historii strakonického hradu jedním z významnějších – proběhly zde totiž rekonstrukce takového rozsahu, jaké nepamatujeme desítky let, a to zejména díky prostředkům, které byly do této národní kulturní památky alokovány ze zdrojů Evropské unie.

První z realizovaných projektů, tj. Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu, který získal finanční podporu z Národního programu PHARE 2003, byl úspěšně dokončen v srpnu roku 2006. Celkové náklady projektu činily 33.339.084,- Kč, přičemž dotace byla poskytnuta ve výši 21.112.250,- Kč.

Rekapitulace realizovaných aktivit:

 • Komunikace a obnova povrchů I., II. a III. nádvoří (SO 01) – byla provedena pokládka povrchů na všech hradních nádvořích, ozelenění podél nově zrekonstruovaných komunikací a jejich doplnění doprovodným mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola aj.).
 • Parkoviště a autobusová zastávka u Jelenky (SO 02) – celý uvedený prostor byl předlážděn, byl upraven tvar a povrch ostrůvku MHD, parkovací stání, odstavný pruh pro autobusy, doplněno svislé dopravní značení a mobiliář (lavičky).
 • Parkoviště Na Dubovci (SO 03) – tato lokalita zaznamenala výraznou změnu. Došlo ke kompletní rekonstrukci komunikace včetně přístupových chodníků k parkovišti, ozelenění ploch podél chodníků a výsadbě vzrostlých stromů. Z rozpočtu města byla navíc zaplacena mobilní závlaha zeleně a celková obnova pomníku.
 • Komunikace a parkoviště u letního kina (SO 04) – stávající vozovka byla nově zrekonstruována, byla vytvořena nová parkovací místa a zřízeno nové parkoviště pod západní branou. Současně došlo k protažení komunikace až k řece, čímž bude umožněn přístup vodákům na hrad.
 • Hlavní přístupová komunikace do hradu (SO 05) – jedná se o prostor před ZUŠ (budovou zámku), který rovněž dostal zcela nový vzhled. Je oddělen od sousedního chodníku třemi schody, a to po celé délce společné hranice. Takto vzniklou plochu protíná pěší komunikace směřující ke vstupní bráně a dále po celém hradu. Parter je navíc účelně doplněn zelení a mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a pítko na vodu.
 • Veřejné osvětlení (SO 06) – v rámci tohoto stavebního objektu byla provedena pokládka vedení veřejného osvětlení. Před budovou ZUŠ byla pořízena nová bodová svítidla v úrovni dlažby a v celém areálu pak doplněna historická svítidla (kopie stávajících luceren). Rovněž byla přidána dvě směrová svítidla k nasvícení lokality Na Dubovci a dvě k nasvícení zámku.
 • Sociální zařízení pro návštěvníky hradu (SO 07) – v areálu hradu bylo zcela nově vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky, navržené tak, aby bylo přístupné i imobilním občanům (přístup ze III. nádvoří).

Druhým z realizovaných projektů je projekt s názvem Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku, spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU v rámci Společného regionálního operačního programu a prostředků Jihočeského kraje. Práce byly dokončeny v prosinci roku 2006 a celkové náklady činily 29.474.498,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 16.158.000,- Kč.

Předmětem projektu bylo následující:

 • Městská knihovna (SO 08,09,10) – byly zrekonstruovány interiéry i fasády veškerých objektů, v nichž sídlí Šmidingerova knihovna Strakonice (kromě dětského oddělení).
 • Torzo původní hradební zdi (SO 15) – zbytek původní hradební zdi, který se nachází u řeky na III. hradním nádvoří byl upraven a zakonzervován tak, aby nedocházelo k jeho další destrukci a mohl dále sloužit jako němý svědek minulosti příštím generacím.
 • Rekonstrukce průběhu hradební zdi (SO 16) – III. hradní nádvoří bylo ve směru od řeky kompletně uzavřeno novou hradební zdí, která opět po mnoha letech dodává hradu středověký ráz a současně slouží jako bezpečnostní zábrana při konání různých kulturních a společenských akcí v tomto prostoru.
 • Hradní příkop (SO 18) – součástí projektu byly rovněž prvotní úpravy hradního příkopu, který ležel celá léta ladem bez jakéhokoliv zásahu a úpravy. Proběhlo jeho základní vyčištění, uzavření branou ve směru od věže Jelenky, dále zpřístupnění pro obslužnou techniku po nové komunikaci a rovněž byl vybudován přístřešek pro chov zvěře. V rámci zvýšení atraktivity hradního komplexu zde byla zřízeno malé hradní zoo.
 • Parčík u hradebního příkopu (SO 19) – pozemek, který se nachází při cestě k letnímu kinu, byl upraven do podoby příjemného parčíku vhodného ke klidnému a nerušenému posezení – byly zde vysázeny vzrostlé stromy i drobnější keřovité porosty, taktéž byl celý prostor doplněn novým mobiliářem.
 • Zahradní domek (SO 20) – v souvislosti s chovem zvěře v hradním příkopě proběhla rekonstrukce objektu, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Slouží jako sklad potravy pro zvířata.
 • Přívod tepla, předávací stanice (SO 27) – v rámci projektu byla rovněž vyřešena zásadní otázka vytápění areálu hradu – celým komplexem byl protažen teplovod a v objektu ZUŠ zřízena předávací stanice tepla.

Uvedenými stavebními úpravami však stavební ruch v areálu národní kulturní památky strakonický hrad neskončil. Ba naopak. Kromě finančních prostředků vynaložených čistě z vlastních zdrojů města Strakonice (interiéry ZUŠ, Hradní sklípek, atd.) se podařilo získat další finanční prostředky na II. etapu rozsáhlé rekonstrukce. Ta byla zahájena v roce 2008.

(c) Město Strakonice, 2010 – 2022 | Prohlášení o přístupnosti
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ