HRAD STRAKONICE : II. ETAPA REKONSTRUKCE (2008–2010)

Kontakty

Městské informační centrum Strakonice

Zámek 1
386 01 Strakonice
tel.: 380 422 744

E-mail:
infocentrum@meks-st.cz

www:
https://info.strakonice.eu/


 

Město Strakonice
Odbor školství

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
www.strakonice.eu 


GPS: 49°15'29.579"N, 13°54'4.320"E


 

 

II. etapa rekonstrukce (2008–2010)

První z realizovaných projektů této etapy nese název Revitalizace strakonického hradu. Získal finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl úspěšně dokončen v květnu roku 2010. Hlavním cílem bylo kromě samotné rekonstrukce jednotlivých stavebních objektů rozšíření služeb pro návštěvníky. Celkové náklady na rekonstrukci činily 16.150.320,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla ve výši 11.744.142,- Kč.

Zrealizované stavební objekty:

  • Kanceláře Muzea středního Pootaví (SO 07) – prostory se nacházejí v severním křídle a jsou začleněny do komplexu budov, který rozděluje v podélné ose hradní areál na II. a III. nádvoří. Budova byla přestavěna v létech 1939 – 1940. V současné době jsou zde kanceláře a technické zázemí Muzea středního Pootaví. Původně ponuré prostory, špatně vytápěné a s nevyhovujícím sociálním zázemím získaly rekonstrukcí na kráse. První a druhé podlaží bylo navíc spojeno vnitřním schodištěm. Na jednom místě může veřejnost navštívit muzejní odbornou knihovnu spojenou s badatelnou, prostřednictvím internetu může procházet jednotlivými depozitními prostorami a objevovat vzácné předměty, které ukrývá strakonické muzeum. Součástí projektu je totiž také pořízení informačního systému pro elektronické zpřístupnění depozitáře muzea a přes internet digitalizovaných sbírek dalších muzeí v ČR i zahraničí.
  • Obřadní místnost (SO 08) – součástí rekonstrukce byla i obřadní síň a reprezentační prostory města nacházející se na II. nádvoří mezi Šmidingerovou knihovnou a kancelářemi muzea. I ony získaly díky výmalbě a obměněnému mobiliáři zcela nový rozměr. Při realizaci došlo současně i k obnovení klubovny skupiny historického šermu (přístup je umožněn ze III. hradního nádvoří).
  • Černá kuchyně (SO 09) – jedním z nových prostor, které se otevírají návštěvníkům, je i objekt černé kuchyně, která byla objevena při průzkumech nejstarší části hradu a nyní je zpřístupněna. Tato unikátní stavba se nachází mezi II. a III. nádvořím a je přístupná pouze z brány, která je propojuje. Muzeum středního Pootaví, kterému byla svěřena správa těchto prostor, se snaží vdechnout jim ztracený život ukázkami dobové kuchyně a jejího zařízení.

Druhý projekt druhé etapy nese název Hrad Strakonice – Obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu. Je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP. Jeho cílem byla obnova areálu strakonického hradu jako historického regionálního centra, které je živou památkou a skýtá mnohé příležitosti pro další rozvoj regionu. Celkový rozpočet projektu činil 1.870.486 EUR, přičemž příspěvek z Finančního mechanismu EHP byl získán ve výši 1.589.913 EUR (85% dotace) a zbývající část byla hrazena z rozpočtu města Strakonice. Výstavba byla zahájena v prosinci roku 2008 a dokončena v srpnu 2010.

Z hlediska stavebních prací byl tento projekt rozdělen na dvě aktivity:

  • Oprava střechy a fasády severního a severovýchodního křídla hradu, dnes sídlo ZUŠ – předmětem stavebních prací byly venkovní opravy, a to výměna střešní krytiny, obnova krovů a oprava komínů. Současně došlo k obnově venkovní fasády a balkonu. Zrestaurován byl erb nad průčelím budovy a dva kamenné portály. Staronovou podobu získaly také zámecké hodiny, jejichž nový ciferník laděný do černé barvy se zlatými prvky září do dálky. Druhé hodiny jsou obnoveny na protilehlé straně téže budovy ve stejných barvách.
  • Rekonstrukce bývalé sýpky a sušárny panského pivovaru a jeho proměna ve víceúčelový sál a dva výstavní sály. Objekt je umístěn v severním křídle hradu, naproti kostelu sv. Prokopa, mezi základní uměleckou školu a budovou děkanství a muzea. Budova je tvořena čtyřmi podlažími. Hned v přízemí je umístěn sál U Kata, který je navržen pro univerzální využití. Může sloužit jednak jako příležitostná hospůdka, jednak jako výstavní sálek nebo též lapidárium. Přístup do těchto prostor je umožněn jak z I. hradního nádvoří, tak i bezbariérově ze III. nádvoří. Malou perličkou je informace, že na parapety oken v tomto sále byly použity původní cihly z produkce mutěnické cihelny s vypáleným osmihrotým maltézským křížem, které byly odkryty a zachráněny při rekonstrukci budovy. Ve druhém podlaží je galerijní sál, který dostal jméno Maltézský. Je navržen jako výstavní, s možností pořádání přednášek, vernisáží a seminářů. Výhodou je pak přímý vstup na terasu, která je umístěna nad garážemi na III. nádvoří. Ve třetím podlaží vstupujeme do Rytířského sálu, který snesením původního nevzhledného stropu nabízí návštěvníkovi nový pohled do konstrukce historického krovu budovy. Kapacita míst v sále je 118 a na galerii 22. Využití sálu je poměrně široké – pořádání koncertů vážné hudby, divadelních představení malých forem, je vhodný i pro vzdělávací program nebo odborné konference.

V rámci projektu byly též zprovozněny tyto webové stránky. Jejich prostřednictvím je hrad přístupný na dálku nejen návštěvníkům za zahraničí v cizojazyčných mutacích, ale i osobám s poruchou zraku.

Realizací projektů druhé etapy je dokončen komplexní záměr na obnovu areálu strakonického hradu.

(c) Město Strakonice, 2010 – 2022 | Prohlášení o přístupnosti
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ