HRAD STRAKONICE : KAPITULNÍ SÍŇ A AMBITY

Kontakty

Městské informační centrum Strakonice

Zámek 1
386 01 Strakonice
tel.: 380 422 744

E-mail:
infocentrum@meks-st.cz

www:
https://info.strakonice.eu/


 

Město Strakonice
Odbor školství

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice
www.strakonice.eu 


GPS: 49°15'29.579"N, 13°54'4.320"E


 

 

Kapitulní síň a ambity

Strakonický hrad je výjimečný spojením středověké šlechtické hradní architektury s církevní komendou a postupnou přeměnou v sídlo významných církevních hodnostářů. Přes změny využití je toto spojení stále patrné. Směrem západním navazuje na kostel ambit, křížová chodba, která patří k nejstarším částem hradu. Své počátky má ve 13. století, ale při archeologických výzkumech se objevily ve spodních vrstvách zbytky církevní stavby a pohřebiště z 11.-12. století. Zaklenutí ambitu a část nástěnných maleb na stěnách můžeme datovat do počátku 14. století (mj. i postavy sv. Filipa a Jakuba v kapitulní síni). Christologický cyklus v ambitu zobrazuje apoštolskou činnost Kristovu, v jižním poli je výrazná pozdější malba Panny Marie Ochranitelky. Vrchol výzdoby klášterních interiérů nastal až kolem roku 1340, kdy byla postupně realizována III. etapa výzdoby ambitu, kapitulní síně i kostela. Na celém díle jsou rozeznatelné rukopisy dvou domácích malířů (či spíše malířských skupin).

Zásluhy na velkolepé výzdobě těchto prostor měli nejen maltézští rytíři, ale i tehdejší majitel další části hradu z rodu Bavorů Vilém ze Strakonic.

V západní stěně zaujme návštěvníky zdobený raně gotický kamenný portál s dveřmi do kapitulní síně, dříve kaple sv. Jiří. Hlavní vstup z nádvoří je pod kruhovým oknem s kamenným ostěním s bobulemi.

V roce 2008 byly prostory kapitulní síně a ambitu vráceny do majetku Suverénního řádu maltézských rytířů. V současné době i tuto část vlastní Jihočeský kraj a spravuje ji Muzeum středního Pootaví. Prostory jsou přístupny v rámci prohlídkového okruhu Muzea středního Pootaví.

    

 

 

(c) Město Strakonice, 2010 – 2022 | Prohlášení o přístupnosti
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ