Mikrosvěty jak je neznáte

06. 3. 2024 - 29. 4. 2024

Autor výstavy František Weyda, emeritní vědecký pracovník v Biologickém centru Akademie věd a pedagog na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích vás zve k poodhalení tajemství mikrosvětů formou vystavených fotografických obrazů. Najdete zde jak jeho známé práce, tak obrazy úplně nové. Výstava se koná od 6. 3. do 29. 4. 2024 ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny.   Mikrosvěty jsou tak trochu prostory „samy pro sebe“. Prostory tajemnými a neuchopitelnými. Prostory tak malými, že je nemůžeme ani spatřit. Ani lupa, ani obyčejný mikroskop nám na to nestačí. Pro autora výstavy je odhalování tajemství mikrosvětů součástí jeho badatelské činnosti. Při častém noření se do mikrosvětů pomocí elektronových mikroskopů si autor záhy uvědomil, co krásy se zde skrývá. A těch tajemství. Ve vzácných chvilkách mezi výzkumy pro vědecké poznání si začal těchto krás více všímat a také je zaznamenávat. A pak, ve chvílích relaxace doma u počítače, se do mikrosvětů nořil znovu a zkusil si s některými obrázky hrát. Tak vznikla tato výstava, která nám může poskytnout chvilku blahodárného zastavení a pokochání se atmosférou mikrosvětů, které jsou bohudík jiné než náš příliš uspěchaný „makrosvět“. V mikrosvětech zde představených vládne převážně ticho a klid. Nikdo tu nikam nechvátá. Mikrosvěty nás překvapí nebývalou krásou svých krajin a struktur dosud nepoznaných. Při troše fantazie můžeme rozeznat i tváře jejich obyvatel. Právě fantazii se tu meze nekladou a to je více než osvěžující.   Prolínání vědecké a výtvarné fotografie Mikrosvěty představují části vesmíru neviditelné pouhým okem. Mnohdy ani optickým mikroskopem. Teprve mikroskop elektronový dokáže odhalit struktury mikrosvětů mnohdy nevídaných tvarů. A tady můžeme najít zdroj převratných vědeckých objevů i estetických obrazů pomáhajících popularizaci vědy nebo jen působících relaxačně na naše smysly. Jistý nedostatek elektronových mikroskopů, že výstupní obrazy jsou v šedé škále, překlene vědec-výtvarník tím že barvy doplní pomocí výpočetní techniky. A právě barvy pak dodají původnímu vědeckému obrazu originální výstup.