Kapitulní síň

Kapitulní síň

 

 

Kapitulní síň a přilehlý ambit, bývalá komenda řádu maltézských rytířů s unikátní nástěnnou výmalbou slouží převážně k pořádání koncertů, výstav, slavnostním ceremoniálům, konferencím...

Správou prostoru je pověřeno Muzeum středního Pootaví.

 

 

 

 

Vstup do kapitulní síně

 

 

Vstup do kapitulní síně z II. hradního nádvoří.