Hradní safari

V příkopu strakonického hradu bylo v roce 2007 vybudováno Hradní safari. Svůj domov v něm nalezli poníci shetlandští, oslík, kozy holandské zakrslé a domácí kamerunské, kachny ruánské a pekingské, kachna indický běžec a husy domácí.


Hradní dub

 

 

V příkopu roste významný více než dvě století starý dub. Zajímavostí je, že vyrůstá přímo ze skalního podloží hradu a připomíná pověst o marnivé a pyšné ženě - Střevíčky z těsta, kdy ženě její pýcha byla osudná a pohltila ji zem. Bude vysvobozena, až vyroste ze zdi u západní brány nezasazený jeřáb, z kterého truhlář vyrobí kolébku a v ní se bude kolébat nemluvně.

Do podzimu 2022 rostl v hradním příkopu ještě jeden významný strom, a to hradní vrba. V podzimním čase tohoto roku se zlomila a nyní se nechává dožít její torzo. Její stáří se datuje přibližně na osmdesát let. Na stejném místě byla téhož podzimu vysazena vrba nová. 

Provozovatelem Hradního safari jsou Technické služby Strakonice, s. r. o.

 

 

 

 

Z ptačí perspektivy

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Vznikl již ve 13. století a nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy patřil k městu a žil s ním.