Architektonické skvosty

Děkanský kostel svatého Prokopa, opata, patří k významným památkám Strakonic. Stojí v areálu strakonického hradu, v nejvýchodnější části skalního ostrohu vzniklého nad soutokem řek Otavy a Volyňky. Původně se zřejmě jednalo o panský kostel rodu Bavorů ze Strakonic, po zřízení johanitské komendy o kostel klášterní.

Hlavní hradní nádvoří otevírá pohled do samotného nitra hradního areálu. Při vstupu od východní brány zahlédneme nejprve románské okno nad vchodem do kapitulní síně ambitu. Nalevo v severním křídle jsou kanceláře Muzea středního Pootaví a jeho technické zázemí v komplexu budov, který rozděluje v podélné ose hradní areál na II. a III. nádvoří. 

Rekonstrukce části hradního areálu, která proběhla v letech 2006-2007, přinesla zcela nový objev v blízkosti západní obranné zdi. Za novějšími přizdívkami se objevila černá kuchyně s mohutným komínem, chlebovou pecí a sušárnou. Po rekonstrukci si návštěvníci mohou prohlédnout prostory hradní kuchyně.