Věž Rumpál

Pozornost návštěvníků přicházejících od západu upoutá velká obranná věž s břitem, zvaná Rumpál. Jméno má snad podle zařízení, kterým se spouštěli provinilci do hladomorny v přízemí.


Rumpál

 

Byla součástí obranného systému hradu vybudovaného za Bavora II. kolem roku 1270 a stála uprostřed nové hradby chránící hrad od západní strany. Vrchol věže byl zakončen ochozem s dvěma patry, nižší bylo vysazeno na kamenných konzolách. Pod spodním ochozem nalezneme netradiční prvek v naší hradní architektuře. Z těla věže vystupují chrliče v podobě nadpřirozených příšer a oblud.

Dnešní podoba Rumpálu je výsledkem poněkud necitlivé přestavby ze 30. let 20. století. Do svých úprav v roce 1935 byla věž přístupná pouze z hradního paláce po ochozu mohutné hradební zdi. Ve vstupním patře se nachází místnost se zaklenutou žebrovou klenbou, z níž stoupá schodiště v síle zdiva na další ochoz a k vyzděné helmici ve tvaru osmibokého jehlanu.

 

 

Rumpál

Věž Rumpál byla s přilehlou západní zdí součástí opevnění konce 13. století.

Podobný stavební ráz mají věže na Zvíkově, Bítově na Dyji a na Svojanově.

Dnes je věž Rumpál, vysoká 30,6 m od paty věže ke špičce ze strany II. nádvoří, součástí prohlídky muzea a můžete na její ochoz vystoupat po 96 schodech. Odměnou vám bude krásný výhled nejen na město Strakonice rozprostírající se podél řek Otavy a Volyňky, ale i na nedaleké vrcholky šumavského předhůří.

 

Z ptačí perspektivy

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Vznikl již ve 13. století a nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy patřil k městu a žil s ním.