Obřadní síň

Obřadní síň a reprezentační prostory města se nacházejí na II. nádvoří mezi budovou Šmidingerovy knihovny a kancelářemi muzea.


obřadní síň

 

V těchto prostorách se konají svatební obřady každých čtrnáct dní, především v sobotu. Svatebčané si mohou obřad objednat nejpozději jeden měsíc před svatbou. Krásné prostředí strakonického hradu volí pro svůj vstup do života nejen mladé páry ze Strakonic, ale i ze širokého okolí.

 

 

 

obřadní síň

 

Vstup do obřadní síně z II. hradního nádvoří.

Více o svatebních obřadech zde.

Z ptačí perspektivy

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Vznikl již ve 13. století a nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy patřil k městu a žil s ním.