I. hradní nádvoří

Průchodem hlavní zámecké brány se vstoupí do nevelkého prostoru označovaného jako I. hradní nádvoří.


1. hradní nádvoří

 

 

 

Nachází se mezi bývalou zámeckou rezidencí maltézského řádu (nyní sídlo základní umělecké školy), kostelem sv. Prokopa (dříve zasvěceného sv. Vojtěchu) a budovou bývalého panského pivovaru.

 

 

 

 

1. hradní nádvoří

 

 

Ta dnes slouží jako víceúčelové sály - Rytířský sál, Maltézský sál a sál U Kata, ve kterých najdou útočiště nejen výstavy, ale také semináře či přednášky.

Z ptačí perspektivy

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Vznikl již ve 13. století a nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy patřil k městu a žil s ním.