II. hradní nádvoří

Hlavní hradní nádvoří otevírá pohled do samotného nitra hradního areálu. Při vstupu od východní brány zahlédneme nejprve románské okno nad vchodem do kapitulní síně ambitu.


II. hradní nádvoří

 

Nalevo v severním křídle jsou kanceláře Muzea středního Pootaví a jeho technické zázemí v komplexu budov, který rozděluje v podélné ose hradní areál na II. a III. nádvoří. Budova byla přestavěna v létech 1939–40. Původně ponuré prostory, špatně vytápěné a s nevyhovujícím sociálním zázemím získaly rekonstrukcí v roce 2009-2010 na kráse. První a druhé podlaží bylo navíc spojeno vnitřním schodištěm.

Na jednom místě může veřejnost navštívit muzejní odbornou knihovnu spojenou s badatelnou, prostřednictvím internetu může procházet jednotlivými depozitními prostorami a objevovat vzácné předměty, které strakonické muzeum ukrývá.

 

II. hradní nádvoří

 

Ve stejném komplexu budov najdeme i nově rekonstruovanou obřadní síň a reprezentační prostory města.

Na ně navazují prostory městské Šmidingerovy knihovny, rekonstruované v roce 2006. Hlavní vchod do oddělení pro dospělé je po zastřešeném schodišti rovněž ze II. nádvoří.

Za kapitulní síní vpravo se rozprostírá hlavní hradní palác s expozicemi Muzea středního Pootaví. V jihozápadní části II. nádvoří najdeme vstup do restaurace Hradní sklípek. Na obnovení čeká ještě hradní studna před schodištěm do muzea. Bránou v severní části II. nádvoří projdeme do prostor III. nádvoří.  

 

Socha klečícího pána z Rožmberka

 

Socha klečícího pána z Rožmberka byla původně součástí Husova pomníku, který byl kompletně dokončen akademickým sochařem Vojtěch Šípem z Plzně v září roku 1926. Husův pomník tvořily sochy Mistra Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, Jiřího z Poděbrad, německého křižáka a pána z Rožmberka. Toto sousoší stávalo na Husově nábřeží, dnes lokalita Na Dubovci. Za druhé světové války byly postavy šlechtice, německého křižáka, krále Jiřího z Poděbrad a Žižky odstraněny a zakopány za pomníkem. Zůstala pouze postava M. Jana Husa. V souvislosti s novým přemostěním byl park zrušen a část pomníku (socha Mistra Jana Husa a klečícího pána z Rožmberka) byla přesunuta do Rennerových sadů.

Postupem času byla postava klečícího pána z Rožmberka vandaly poničena natolik, že se koncem roku 2009 přistoupilo k jejímu zrestaurování. Práce provedl akademický sochař a restaurátor Karel Kryška. V první polovině roku 2010 byla socha i s dřevěným podstavcem umístěna do areálu strakonického hradu, kde je dnes k vidění na zastřešeném schodišti nad restaurací Hradní sklípek.   

Z ptačí perspektivy

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Vznikl již ve 13. století a nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy patřil k městu a žil s ním.