III. hradní nádvoří

Prostory, které nejvíce změnily svůj vzhled ve 20. století. Koncem 30. let došlo k ubourání části bývalého pivovaru a výstavbě garáží, další necitlivý zásah zažilo III. nádvoří v 70. letech demolicí starého hradního mlýna.


III. hradní nádvoří

K posledním úpravám došlo při rekonstrukci v roce 2006. Torzo původní středověké zdi bylo zakonzervováno, aby nedocházelo k jeho dalšímu chátrání a celé III. hradní nádvoří bylo ve směru od řeky kompletně uzavřeno novou hradební zdí, která po mnoha letech dodává objektu opět středověký ráz.

Dnes je na nádvoří vchod do dětského oddělení Šmidingerovy knihovny a západní bránou vyjdeme k hradnímu příkopu, kde se nachází malé Hradní safari. Dále projdeme kolem zahradního domku, byl zrekonstruován pro potřeby chovu zvířat v hradním příkopu, do nově obnoveného parku, kde vznikla klidová zóna oddělená od hradního příkopu dřevěným plotem.

 

 

Z ptačí perspektivy

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Vznikl již ve 13. století a nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy patřil k městu a žil s ním.